23 sierpnia – Europejski Dzień Pamięci Ofiar Totalitaryzmów

banner900-90C74 lata temu podpisany został pakt Ribbentrop-Mołotow, w wyniku którego przez obecną granice Unii Europejskiej, po „Moście Warszawskim” z Terespola do etapowego więzienia w Brześciu Litewskim pędzeni byliby już dwa lata później nie tylko hitlerowscy siepacze, ale głównie przedstawiciele wszystkich poza lumpenproletariatem klas społecznych Europy. Od dwu lat na pełnych obrotach pracowała już wtedy sowiecka maszyna śmierci i terroru, niedościgniony nawet dla nazistów prototyp na skalę światową. Nie byłoby dziś wszystkich europejskich zagrożeń, bo tak naprawdę nie byłoby też żadnej Europy.

23 sierpnia obchodzony jest Europejski Dzień Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych. Jest to kamieniem zgorszenia w stosunkach z określonymi kręgami ideologiczno-politycznymi w Rosji i na Białorusi, jednak dla społeczeństwa europejskiego musi stać się przestrogą, a dla chrześcijan – powodem do modlitwy. Ile łaski Bożej utraciła Europa i świat w wyniku wymordowania tysięcy kapłanów, osób zakonnych i wiernych świeckich, nieporównywalnego nawet z czasami antycznych prześladowań? W jaki sposób NIE potoczyła się przez to historia świata? Jak wielkie rzesze ludzi umarły w nienawiści,zapiekłym gniewie i strachu, nie tylko w owych latach szalejącego totalitaryzmu, ale i w przeciągu długich dziesięcioleci potem? Jak wielkie pokłady historycznego i duchowego doświadczenia zostały utracone w wyniku tego, że zniszczeniu uległy także archiwalia, a nieraz nie dotarły do nas zgoła żadne wieści o losach wielkich rzesz ludzi?

W tych dniach w 1937 roku organizacja przestępcza zwana władzą radziecką przystąpiła do „ostatecznego rozwiązania” kwestii Kościoła katolickiego w Kraju Rad. Do początku grudnia, gdy to rozstrzelano ostatnich kapłanów, przestała istnieć Archidiecezja Mohylewska, rozciągająca się na obszarze całego ZSRR. Do końca sierpnia skończono także z białoruską inteligencją na uroczysku Kuropaty pod Mińskiem, gdzie obecnie przebiega mińska obwodnica i regularnie niszczone są przez „nieznanych sprawców” krzyże ustawione na pamiątkę pomordowanych. Niewykluczone, że w tych letnich dniach urządza tam sobie także pikniki okoliczna ludność, żyjąca w nieświadomości i pogardzie.

Choć wydaje się, że dzisiejszy dzień nie ma w zeświecczonej Europie żadnego odniesienia religijnego, to jednak nie jest to cała prawda. Własnie wczoraj zakończyła się w Kościele łacińskim oktawa Wniebowzięcia NMP – Maryja została z duszą i ciałem wzięta do nieba i ukoronowana na Królową odkupionego świata, a dogmat o tym z całą mocą został ogłoszony przez papieża Piusa XII 1 listopada 1950r. – właśnie w związku z rozpaczą i zwątpieniem, jakie ogarnęły świat, w którym już można było zniszczyć do tła ciało w krematoriach i pamięć w archiwach.

A według starego stylu, stosowanego przez liczne europejskie Cerkwie Prawosławne, dzisiaj obchodzimy święto świętego Wawrzyńca i jego towarzyszy, męczenników prześladowań rzymskich za Dioklecjana. Ponadto Rosyjska Cerkiew Prawosławna obchodzi pamięć dwu kapłanów umęczonych przez bolszewików – Wiaczesława (+1918) i Atanazego (+1937). Kościół katolicki w Polsce zaś, a szczególnie w diecezji tarnowskiej – wspomina błogosławionego księdza Władysława Findysza, zamęczonego w stalinowskich więzieniach za „zmuszanie do udziału w praktykach religijnych”. Niestety, Kościół katolicki wciąż nie zdobył się na beatyfikację męczenników przedwojennego bolszewizmu. W wielkiej mierze jest to efektem zniszczenia pamięci historycznej, do której nie sposób się odwołać. Dzisiaj na Białorusi znów w więzieniu znajduje się kapłan, ks. Władysław Łazar, oskarżony o „szpiegostwo”. Mija trzeci miesiąc jego uwięzienia, milczy białoruskie KGB, nie mogąc widocznie ciągle „uszyć sprawy” i trzymając księdza jako zakładnika, milczy także wystraszony Kościół katolicki na Białorusi.

Dlatego tak ważne jest odrodzenie pamięci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>