Maryja – obraz Bożej mądrości

MadroscBozaGdy w liturgii o Maryi, jak w święto Matki Bożej Częstochowskiej albo też wrześniowe Narodzenie Najświętszej Panny, czytamy o odwiecznej Bożej mądrości, to wcale nie znaczy, że Maryi przypisujemy boski atrybut odwiecznego istnienia. Żydzi epoki pierwszej globalizacji, tej po Aleksandrze Wielkim, nie bali się posądzenia o przydawanie jedynemu Bogu towarzyszki-bogini, gdy uosabiali na grecką manierę Bożą Mądrość. Podobnie Ojcowie Kościoła nie bali się tłumaczyć słów św. Pawła o tym, że „gdy nastała pełnia czasu, posłał Bóg swojego Syna, zrodzonego z Niewiasty, zrodzonego pod prawem” – jako „stworzonego z niewiasty, stworzonego pod prawem”. Podkreślali w ten sposób cielesność religii, która umyka nam, gdy dyskutujemy współcześnie o kwestiach duchowych i o tym, do czego Kościół nie powinien się mieszać”. Chrystus, zrodzony przed wiekami Syn Boży, – Bóg, który przekroczył sam siebie, a nie stało się Go przez to mniej w niebie, – narodził się w czasie z Maryi, został stworzony w czasie z Jej ciała.

„Jeszcze nie nadeszła moja godzina” – mówi do Maryi w chwili cudownego przemienienia wody w wino w Kanie Galilejskiej. Wino dla ludzi tego czasu było symbolem sprawiedliwości. „Czyż to moja lub twoja sprawa. Niewiasto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina” – Godzina odejścia, w której pozostawi nas sam na sam z naszą sprawiedliwością, mówiąc w wieczerniku, że „odtąd nie będzie pić z owocu winnego krzewu aż do czasu, gdy gdy pić go będzie nowy w Królestwie Bożym”. Mówi tu o sprawiedliwości, z którą pozostawia nas na ziemi. Bynajmniej nie po to, byśmy mówili, że warunki życia zmuszają nas do kompromisów lub wręcz ignorowania przykazań, że „takie jest życie” i „jakoś trzeba żyć”. Dając nam przemienione wino w Eucharystii, Chrystus przemienia także i naszą sprawiedliwość. Nasz rozum i nasze sumienie są wystarczająco zdolne do udziału w tej boskiej sprawiedliwości.

Jeśli takie rozważania jednak wydadzą się nam nazbyt odległe od codzienności i niezrozumiałe, to staje przed nami w całej swojej oczywistości Maryja – i w modlitwie różańcowej, w rozważaniu tajemnic Jej życia, doskonale możemy zrozumieć wszystkie te sprawy. Po to właśnie Chrystus daje nam Maryję, obraz Bożej mądrości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>