Kiedy ktoś wreszcie powie o tym prawdę

To środowisko, rozprzestrzeniające swe trujące zachowania w społeczeństwie, jak rak. To wśród nich ciągle wykrywa się przypadki nadużywania alkoholu przy wykonywaniu swych czynności i wykorzystywania tych czynności do molestowania seksualnego. Wiadomo zresztą, że ich zachowania są przejawem zaburzeń psychicznych – rekompensują tak sobie różne braki i niepowodzenia. Ich organizacje mają na sumieniu największą na świecie [...]

Czy w czyśćcu będą potrzebni księża?

Wiele mówi się o zagrożeniu brakiem powołań do służby w Kościele, jednak ciągle w niektórych regionach naszego kraju jest to problem czysto akademicki, a raczej ma miejsce w Kościele bezrobocie. W wieku, gdy świecko aktywni zawodowo osiągają wyższe stanowiska kierownicze, wielu księży nie może się jeszcze doczekać samodzielnych stanowisk duszpasterskich, co rodzi frustrację. Chciałbym w [...]

O „wstawaniu z kolan”. Kariera skrzydlatej frazy.

W przeciągu ostatnich dwu lat w zasób języka polskiego trwale weszło pojęcie „wstawania z kolan”. Cała Polska „wstaje z kolan”, należy ją „podnieść z kolan i doprowadzić do wielkości”, lecz także „Europa musi podnieść się z kolan”. Najwidoczniej „padanie na kolana, rzucanie na kolana” oznacza poniżenie. Kto pierwszy padł, czy też rzucony został na kolana? [...]

Spłonął drogocenny dla białoruskich katolików kościół

Wczesnym rankiem 6 czerwca spłonął zabytkowy drewniany kościół w Kluszczanach (obecnie rejon ostrowiecki obwodu grodzieńskiego, tejże diecezji katolickiej na Białorusi, dawne województwo i diecezja wileńska). Rozpatrywane wersję są oczywiście dwie: podpalenie lub zwarcie instalacji elektrycznej. Smaczku sprawie dodaje fakt, że dwa tygodnie wcześniej lokalne władze odmownie ustosunkowały się do idei włączenia tej osiemnastowiecznej świątyni do [...]