O „wstawaniu z kolan”. Kariera skrzydlatej frazy.

W przeciągu ostatnich dwu lat w zasób języka polskiego trwale weszło pojęcie „wstawania z kolan”. Cała Polska „wstaje z kolan”, należy ją „podnieść z kolan i doprowadzić do wielkości”, lecz także „Europa musi podnieść się z kolan”. Najwidoczniej „padanie na kolana, rzucanie na kolana” oznacza poniżenie. Kto pierwszy padł, czy też rzucony został na kolana? [...]

Dlaczego Matka Boża wybrała trzynasty dzień miesiąca na swoje objawienia w Fatimie?

 Trzynaście wcale nie jest liczbą „pechową”. To liczba o wielkim znaczeniu w Biblii. Jeśli dokładnie przyjrzeć się rachubie czasu w Biblii, to w granicach Księgi Rodzaju obserwujemy trzynaście dni (7 dni stworzenia i upadku ludzi, „ósmy dzień” obrzezania Izaaka, dziewiąty dzień jego zycia aż do pobłogosławienia Jakubowi, dziesiąty dzień perypetii Jakuba na dwudziestoletnim odrobku u [...]