Dlaczego Matka Boża wybrała trzynasty dzień miesiąca na swoje objawienia w Fatimie?

 Trzynaście wcale nie jest liczbą „pechową”. To liczba o wielkim znaczeniu w Biblii. Jeśli dokładnie przyjrzeć się rachubie czasu w Biblii, to w granicach Księgi Rodzaju obserwujemy trzynaście dni (7 dni stworzenia i upadku ludzi, „ósmy dzień” obrzezania Izaaka, dziewiąty dzień jego zycia aż do pobłogosławienia Jakubowi, dziesiąty dzień perypetii Jakuba na dwudziestoletnim odrobku u [...]